Burs İmkânlarımız

Vakfımız, yedi kategoride burs ödemesi yapmaktadır:

1. İHTİYAÇ BURSU: Maddi durumu yetersiz, gelir getirici bir işte çalışmayan ve derslere devam
eden öğrencilere verilmiştir. 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılında aylık 200 TL olmak üzere 184
öğrenciye ihtiyaç bursu verilmiştir.

2. TEŞVİK (BAŞARI) BURSU: Not ortalaması (GANO) en az 3,80 ve üzeri olan, disiplin cezası
almamış, derslerine devam eden, borçlu dersi bulunmayan ve bir işte çalışmayan öğrencilere
verilmiştir. 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılında aylık 225 TL olmak üzere 19 öğrenciye teşvik
bursu verilmiştir.

 

3. TEŞVİK BURSU: 2018 – 2019 Eğitim öğretim yılında 1. öğretim ve 2. öğretim programlarında
fakültemizi ilk beşte kazanan 7 öğrenciye verilmiştir.

4. ERASMUS BURSU: ERASMUS, MEVLANA Öğrenci Değişim Programı ve Yurt dışı Dil
Eğitimi ile Avrupa ülkelerine giden her lisans/yüksek lisans öğrencisine bir kereye mahsus
1.500 TL ödenmiştir.

5. KONUK ÖĞRENCİ BURSU: Vakfımız tarafından 2 konuk öğrenciye kişi başı 300 TL olmak
üzere toplam 600 TL. ödenmiştir. Bu öğrencilerin harç, kitap, kırtasiye, yol, uçak, yemek, barınma
vb. ihtiyaçları da karşılanmıştır.

6. YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BURSU: 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında yüksek lisans-
doktora programına kayıt yaptıran, gelir getirici bir işte çalışmayan ve derslere devam eden
öğrencilere verilmiştir. 2018 – 2019 Eğitim-öğretim yılında 3 doktora, 31 yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans-doktora bursu verilmiştir.

7. HOLLANDA DİYANET VAKFI BURSU: 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında yüksek lisans-
doktora programına kayıt yaptıran, gelir getirici bir işte çalışmayan ve derslere devam eden 20
öğrenciye verilmiştir.