2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Seminerlerimiz

21 Şubat 2018
Çarşamba günü saat 15:00’da U.Ü. İlahiyat Fakültesi Fethiye Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Zeki Özcan
tarafından “Yabancılaşmadan Gelişmek” konulu seminer gerçekleştirildi.

03 Mart 2018
Cumartesi günü saat 14:00’de geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere planlanan Bursa İlahiyat
Vakfı Eğitim Merkezi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

08 Mart 2018
Perşembe günü saat 15:00’de U.Ü. İlahiyat Fakültesi Fethiye Kültür Merkezi’nde Doç. Dr. Bülent
Şenay tarafından “Ortodoks Manastırlarda Müslüman Türk ve Yahudi İmajı” konulu seminer
gerçekleştirildi.

23 Mart 2018
Cuma günü saat 20:00’de U.Ü. İlahiyat Fakültesi Fethiye Kültür Merkezi’nde Neyzen İbrahim
Benlioğlu hocamızın ney talebeleri ve Yard. Doç. Dr. Zinnur Kanık hocamızın tanburuyla eşlik ettiği “Kırk
Ney Bir Nefes” konseri gerçekleştirildi.

04 Mayıs 2018
Cuma günü saat 20:00’da Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda “Bursa Dünyaya İlahiyatçı
Yetiştiriyor 2018” isimli program gerçekleştirildi.

21 Aralık 2018
Cuma günü namaz öncesi Bursa U.Ü. İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde Fakültemiz
mensuplarından beka semtine intikal edenleri anma amacıyla “Vefa Günü” programı gerçekleştirildi.
Cuma günü öğleden sonra saat 15:00’de fakültemiz öğretim görevlilerinden merhum neyzen İbrahim
Benlioğlu’nu anma amacıyla Doç. Dr. Hicabi Gülgen tarafından “Anma Programı” gerçekleştirildi.