Vakıf Hakkında

Bursa İlahiyat Vakfı 1980 yılında kuruldu.

1980’den günümüze yüksek din öğretimine destek veren Bursa İlahiyat Vakfı’nın kuruluş amacı ve üstlendiği sorumluluk: İlahiyat eğitim-öğretiminin misyonuna uygun olarak yüksek karakterli, sağlam düşünceli, din-ilim-sanat alanlarında nitelikli eleman yetiştirilmesinde; İslamî ilimlerin gerçek anlamda ve bütün yönleriyle öğrenilmesi ve öğretilmesinde; toplumun din konusunda aydınlatılmasında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı ve destek olmaktır.

O tarihten bugüne Uludağ Üniversitesi Bursa İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin; burs, ev kiralama ve tefriş, kuru gıda yardımı, yemek, kitap vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu maksatla zekat bağışlarınızı vakfımızın özel hesabına yatırabilirsiniz:

Vakıflar Bankası Bursa Şubesi

Burs-Zekat Hesabı;
KSH: 009  00158007284995313  TR32 0001 5001 5800 7284 9953 13

Genel Hesap;
KSH: 009  00158007284875983  TR87 0001 5001 5800 7284 8759 83